Επιστροφή στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς και παιδιά ,

Η μέρα που  θα επιστρέψουμε  στο σχολείο φτάνει. Όπως ήδη ανακοινώθηκε από την 1/6 και ως τις 26 /6 τα μαθήματα θα συνεχιστούν.

Στο διάστημα αυτό λόγω της πανδημίας και κατόπιν οδηγιών έχουμε μια σειρά από αλλαγές όσον αφορά τη φοίτηση αλλά και την παρουσία στο χώρο του σχολείου.

Εκ περιτροπής φοίτηση των μαθητών : Τα τμήματα έχουν μοιραστεί σε υποτμήματα των 6-12 μαθητών (ανάλογα το δυναμικό του καθενός) και η φοίτηση γίνεται εναλλάξ Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή (την 1η εβδομάδα ) και Τρίτη – Πέμπτη (τη 2η εβδομάδα). Έχετε ήδη ενημερωθεί από τους /τις εκπαιδευτικούς.

Μη λειτουργία του ολοήμερου.

Εκ περιτροπής παρουσία ή και συνεχής απουσία κάποιων εκπαιδευτικών που δικαιούνται τις ειδικές άδειες που έχουν θεσπιστεί για το διάστημα αυτό.

Εκ περιτροπής διαλείμματα των μαθητών σε ξεχωριστούς χώρους .

Μη λειτουργία των κυλικείων. Οι μαθητές /τριες να φέρνουν από το σπίτι τους δεκατιανό και νερό.

Αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους του σχολείου από όλους, Συστηματική καθαριότητα και απολύμανση από τις πάντοτε παρούσες καθαρίστριες.

Απαγόρευση εισόδου σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν αιτήματος και ραντεβού.

Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το πρόγραμμα σίτισης θα συνεχιστεί (Το κάθε παιδί που έχει δηλώσει να έχει σακούλα για το γεύμα που θα λάβει)

Επίσης για τους δικαιούχους μεταφοράς θα υπάρχουν λεωφορεία . Για τις συνθήκες και όρους θα ενημερωθείτε από τη συνοδό.

Οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για τις συνθήκες αυτές οι οποίες λόγω της κατάστασης ενδέχεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια όλων να τροποποιηθούν. Φυσικά θα υπάρξει ενημέρωση.

Στα πλαίσια των μέτρων που λήφθησαν ή θα ληφθούν οι συγκεντρώσεις ατόμων και λοιπές εκδηλώσεις απαγορεύονται . Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα για τα παιδιά της Στ’ τάξης που θα αποφοιτήσουν από το σχολείο . Γίνεται προσπάθεια για εξ αποστάσεως συγκέντρωσης υλικού για δημιουργία “ψηφιακής γιορτής”.

Είμαστε όλοι και όλες έτοιμοι να ανοίξουμε και να υποδεχθούμε τους μαθητές  μας . Δε μπορούμε να τους /τις αγκαλιάσουμε με την τυπική έννοια του όρου, αλλά  σίγουρα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί ψυχολογικά η φετινή σχολική χρονιά.

Η συμβολή σας στον επιδιωκόμενο στόχο είναι σημαντική . Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο διευθυντής  και το προσωπικό του σχολείου.